26 พ.ย.2566 งานประเพณีลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2566

26 พ.ย.2566 งานประเพณีลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2566

11 สิงหาคม 2566 เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 

17 มกราคม 2566 กิจกรรมสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามโครงการอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานเจ้าพ่อพญาแล)

กิจกรรมสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตามโครงการอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ณ ลานศิลปะวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ภายในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา รองอธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล
ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมชมกิจกรรม
โดยมีการแสดงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 5 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 การร้องเพลง มาร์ชพยาบาล / ผู้หญิงสีขาว
ชุดที่ 2 รำสดุดีวีรกรรมเจ้าพ่อพญาแล
ชุดที่ 3 เดินแบบแฟชั่นโชว์ ชัยภูมิผ้าพลิ้วแพรพรรณ สร้างสรรค์ผ้าไทยสู่สากล
ชุดที่ 4 ลำแพนตุ้มโฮมศรัทธาสมมาเจ้าพ่อพญาแล
ชุดที่ 5 รำนางปุณณทาสีถวายบุญข้าวจี่

30 ธันวาคม 2565 กิจกรรมการเผยแพร่นวัตกรรมภูมิปัญญาไทยผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ในการสร้างเสริมสุขภาพ
คือ “ลูกประคบสมุนไพร ห่วงใย Mommy”   “ไม้นวดสมุนไพร ใส่ใจมารดาหลังคลอด” “กระโจมชโลมผิว” “คัมภีร์ นมพุ่ง” “อาหารปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพ” “เก้าอี้นั่งถ่าน”
แก่ประชาชน ชุมชนบ้านนาฝาย บ้านนาเสียวและการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์และเฟสบุ๊ค