รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจําปีการศึกษา 2566 ( รอบ 2 )

เชิญอบรมโครงการพัฒนาครูพี่เลี้ยง เรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในคลินิก (Clinical Transformative) 2565

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

 

Covid – 19 situation leadership : Nursing challenge

หรือสแกนแอดไลน์กลุ่มประสานงาน


สำหรับอีเมล์ส่งหลักฐานเพิ่มเติม nucpru@gmail.com