20 ตุลาคม 2566 โครงการประชุมวิชาการ “พยาบาลของเรา อนาตของเรา” วันพยาบาลแห่งชาติ ปรจำปี 2566

20 ตุลาคม 2566 โครงการประชุมวิชาการ "พยาบาลของเรา อนาตของเรา" วันพยาบาลแห่งชาติ ปรจำปี 2566

21 กันยายน 2566 คณะครูแนะแนวจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ จ.ชัยภูมิ เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

21 กันยายน 2566 คณะครูแนะแนวจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ จ.ชัยภูมิ เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

19 กันยายน 2566 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน Nursing Home หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420 ชั่วโมง และ70 ชั่วโมง ที่ ณภัชชา เนอร์สซิ่ง โฮม สระบุรี (Napatcha Nursing Home Saraburi)

19 กันยายน 2566 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน Nursing Home หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420 ชั่วโมง และ70 ชั่วโมง คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Up skill ) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง และ70 ชั่วโมง ได้นำผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน การดำเนินงานของศูนย์ดูแลผู้สูงแบบครบวงจร (Nursing Home)

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Up skill ) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง และ70 ชั่วโมง ได้นำผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน การดำเนินงานของศูนย์ดูแลผู้สูงแบบครบวงจร (Nursing Home) ณ ณภัชชา เนิร์สซิ่งโฮม สระบุรี (Napatcha nursing home Saraburi) วันที่ 19 กันยายน 2566

11 กันยายน 2566 ร่วมยินดีกับบัณฑิต ปีการศึกษา 2563-2564 ในกิจกรรมซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

11 กันยายน 2566 ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 10-11 ในกิจกรรมการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร