17 ม.ค. 2566 กิจกรรมสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามโครงการอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานเจ้าพ่อพญาแล)

กิจกรรมสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามโครงการอนุร Read more

16 ธันวาคม 2565 พิธีรับหมวก แถบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 14 ภาคการศึกษาที่ 2/2565

พิธีรับหมวก แถบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล นักศ Read more

6 กันยายน 2565 พิธีถวายเทียนพรรษา  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดแจ้งสว่างอารมณ์ บ้านห้วยชัน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดพิธีถวายเทียนพรร Read more

1 กันยายน 2565 พิธีรับหมวก แถบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล 1ชั้น 3คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

พิธีรับหมวก แถบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 Read more