6 กันยายน 2565 พิธีถวายเทียนพรรษา  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดแจ้งสว่างอารมณ์ บ้านห้วยชัน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดพิธีถวายเทียนพรร Read more

1 กันยายน 2565 พิธีรับหมวก แถบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล 1ชั้น 3คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

พิธีรับหมวก แถบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 Read more

10 สิงหาคม 2565 พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่  2 ปีการศึกษา 2564

พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย Read more

3-5 สิงหาคม 2565 การพัฒนาระบบวารสารการพยาบาลและวิทยาศาตร์สุขภาพและการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย

โครงการวิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมการพัฒนาวารสารพยาบาลและสาธารณ Read more