หน้าเว็บ

CINAHL @CPRU
EPlogo Search CINAHL at CPRU :

Keyword Title Author
  Nursing VDO

Previous
Next

อาสาสมัครให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 Covid-19 Covid-19 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

NU Alumni Star

  1. สอบปลายภาค 2/64 ชั้นปีที่ 2

    กุมภาพันธ์ 7 @ 8:00 am - กุมภาพันธ์ 11 @ 5:00 pm
  2. สอบปลายภาค 2/64 ชั้นปีที่ 1

    กุมภาพันธ์ 28 @ 8:00 am - มีนาคม 4 @ 5:00 pm

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
167 หมู่ 2 ตำบลนาฝาย
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
044-815111 ต่อ 5100 ,5102
nu@cpru.ac.th
เพิ่มเพื่อน