17 มกราคม 2566 กิจกรรมสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามโครงการอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานเจ้าพ่อพญาแล)

กิจกรรมสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตามโครงการอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ณ ลานศิลปะวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ภายในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา รองอธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล
ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมชมกิจกรรม
โดยมีการแสดงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 5 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 การร้องเพลง มาร์ชพยาบาล / ผู้หญิงสีขาว
ชุดที่ 2 รำสดุดีวีรกรรมเจ้าพ่อพญาแล
ชุดที่ 3 เดินแบบแฟชั่นโชว์ ชัยภูมิผ้าพลิ้วแพรพรรณ สร้างสรรค์ผ้าไทยสู่สากล
ชุดที่ 4 ลำแพนตุ้มโฮมศรัทธาสมมาเจ้าพ่อพญาแล
ชุดที่ 5 รำนางปุณณทาสีถวายบุญข้าวจี่