26 พ.ย.2566 งานประเพณีลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2566