คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566