6 กันยายน 2565 พิธีถวายเทียนพรรษา  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดแจ้งสว่างอารมณ์ บ้านห้วยชัน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

จัดพิธีถวายเทียนพรรษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

ณ วัดแจ้งสว่างอารมณ์ บ้านห้วยชัน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ