17-19 กันยายน 2565 การฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 การฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562
ในระหว่าง วันที่ 17-19 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โดยมีพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 7,8 และ 9 เข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวน 86 คน