5-6 พ.ย.2566 คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2566