ตราสัญลักษณ์

logo

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นตรารูปหยดน้ำ โดยมีตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี อยู่กึ่งกลางภายในรูปหยดน้ำ มีริบบิ้นโค้งใต้หยดน้ำ ใส่อักษร ชื่อ “คณะพยาบาลศาสตร์” เป็นภาษาไทย โดยระบายสีเพิ่มเติมจากตราพระราชลัญจกรประจำราชกาลที่ ๙ ดังนี้

สีฟ้าของหยดน้ำ            แทนค่า          ความเอื้อเฟื้อ ความเอื้ออาทร ความเสียสละ และน้ำใจอันบริสุทธิ์ของวิชาชีพพยาบาล

สีเหลืองของริบบิ้น         แทนค่า           ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม

สีม่วงของตัวอักษร         แทนค่า           สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์

สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์

สีม่วง*       หมายถึง          ความเข้มแข็ง อดทน ความมุ่งมั่น ในการประกอบวิชาชีพพยาบาล


Download Logo


ธงประจำคณะ

ธงประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๙๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร มีพื้นเป็นสีม่วง*ทั้งผืน ตรงกลางผืนธงมีตราประจำคณะพยาบาลศาสตร์อยู่ทั้ง ๒ ด้าน


ดอกไม้ประจำคณะ : “ดอกปีบ”

1507064_726796444011967_2135014337_n

สภาการพยาบาลได้กำหนดให้ใช้ ” ดอกปีบ ” เป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เนื่องจาก ” ดอกปีบ ” เป็นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอม ต้นปีบเป็นไม้ยืนต้น ขึ้นได้ในที่ดินแห้งแล้ง ราก ลำต้น และดอกใช้เป็นสมุนไพรได้ เปรียบกับพยาบาลในชุดสีขาวผู้พร้อมที่จะประกอบคุณงามความดี ประดุจกลิ่นหอมของดอกปีบ และพร้อมที่สร้างประโยชน์เช่นเดียวกับการเป็นสมุนไพรของ ” ดอกปีบ ” นั่นเอง