ตราสัญลักษณ์

logo

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นตรารูปหยดน้ำ โดยมีตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี อยู่กึ่งกลางภายในรูปหยดน้ำ มีริบบิ้นโค้งใต้หยดน้ำ ใส่อักษร ชื่อ “คณะพยาบาลศาสตร์” เป็นภาษาไทย โดยระบายสีเพิ่มเติมจากตราพระราชลัญจกรประจำราชกาลที่ ๙ ดังนี้

สีฟ้าของหยดน้ำ            แทนค่า          ความเอื้อเฟื้อ ความเอื้ออาทร ความเสียสละ และน้ำใจอันบริสุทธิ์ของวิชาชีพพยาบาล

สีเหลืองของริบบิ้น         แทนค่า           ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม

สีม่วงของตัวอักษร         แทนค่า           สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์

สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์

สีม่วง       หมายถึง          ความเข้มแข็ง อดทน ความมุ่งมั่น ในการประกอบวิชาชีพพยาบาล


Download Logo


ธงประจำคณะ

ธงประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๙๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร มีพื้นเป็นสีม่วง*ทั้งผืน ตรงกลางผืนธงมีตราประจำคณะพยาบาลศาสตร์อยู่ทั้ง ๒ ด้าน


ดอกไม้ประจำคณะ : “ดอกปีบ”

1507064_726796444011967_2135014337_n

สภาการพยาบาลได้กำหนดให้ใช้ ” ดอกปีบ ” เป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เนื่องจาก ” ดอกปีบ ” เป็นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอม ต้นปีบเป็นไม้ยืนต้น ขึ้นได้ในที่ดินแห้งแล้ง ราก ลำต้น และดอกใช้เป็นสมุนไพรได้ เปรียบกับพยาบาลในชุดสีขาวผู้พร้อมที่จะประกอบคุณงามความดี ประดุจกลิ่นหอมของดอกปีบ และพร้อมที่สร้างประโยชน์เช่นเดียวกับการเป็นสมุนไพรของ ” ดอกปีบ ” นั่นเอง