ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า

กดลงทะเบียนร่วมงาน


 

⏱ การประชุมวิชาการที่ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล


⏱ กำหนดการสอบสภาการพยาบาล รอบ 2/2561 และ 3/2561

 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบขึ้นทะเบียนฯครั้งที่ 2 / 2561 และเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ


📽 แหล่งความรู้พยาบาล