ชั้น 3 ฝั่งตะวันตก      fl.3   zone  W  ขนาด 40 ที่นั่ง