หน้าเว็บ

เปิดรับบริจาคสำหรับโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ติดต่อประสานงาน 044-815111 ต่อ 0
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
16-20 สิงหาคม 2564
Previous
Next

อาสาสมัครให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 Covid-19 Covid-19 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

NU Alumni Star
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
167 หมู่ 2 ตำบลนาฝาย
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
044-815111 ต่อ 5100 ,5102
nu@cpru.ac.th