หน้าเว็บ

หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ( 15 ชั่วโมง )
รับสมัคร
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการใช้ยาขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ( 15 ชั่วโมง )
รับสมัคร
หลักสูตรผู้ดูแลเด็ก( 30 ชั่วโมง )
รับสมัคร
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ( 45 ชั่วโมง )
รับสมัคร
Previous
Next

อาสาสมัครให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 Covid-19 Covid-19 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

NU Alumni Star

Upcoming Events
  1. สอบกลางภาค 2/2564 ชั้นปีที่ 2

    ธันวาคม 13 - ธันวาคม 17
  2. สอบกลางภาค 2/2564 ชั้นปีที่ 1

    ธันวาคม 20 - ธันวาคม 24
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
167 หมู่ 2 ตำบลนาฝาย
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
044-815111 ต่อ 5100 ,5102
nu@cpru.ac.th