ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพขั้นสูง ปี 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครบุลคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตรใหม่พ.ศ.2561) ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (วันนี้ – 29เมษายน 2565 ) รายละเอียด