12 พฤษภาคม 2565 ร่วมทำบัญตักบาตร กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา”

12 พฤษภาคม 2565
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา”
อาจารย์ ดร. จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์เมวดี ศรนีมงคล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ณ CPRU Complex