15 พฤศจิกายน 2564 พิธีรับแถบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

15 พฤศจิกายน 2564 พิธีรับแถบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564