10 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณะอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณะอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ และร่วมหารือ MOU
การรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตรอบโควต้า นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ