24 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)

เมื่อ วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 13.00 น.  อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะพยาบาล เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและส่งเสริมสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย กิจกรรมในงาน รับฟังแสดงธรรมเทศนาจากเจ้าอาวาทและถวายสังฆทาน 9 ชุด บำเพ็ญประโยชน์ และถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด ณ วัดแจ้งสว่างอารมณ์ บ้านห้วยชัน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


ชมภาพทั้งหมด