26 เมษายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ขบวนแห่บายศรีสักการะเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566 เนื่องในประเพณีบุญเดือน 6 จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ขบวนแห่บายศรีสักการะเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566
เนื่องในประเพณีบุญเดือน 6 จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 ณ ศาลเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ