9 ธันวาคม 2564 พิธีมอบหมวกและเครื่องหมาย หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ได้จัดพิธีมอบหมวกและเครื่องหมาย หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564
โดยมี อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์เข้าร่วมมอบหมวกโดยพร้อมเพียง