ภาพการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก โดย กระทรวงสาธารณสุข