23, 25, 26 กันยายน 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สำหรับบุคลากร AUN-QA แบบออนไลน์และออนไซต์ ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์