11 กันยายน 2566 ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 10-11 ในกิจกรรมการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร