Skip to content

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นักศึกษา ชั้นปี4 คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
นำโดยประธานในพิธี อาจารย์ ดร.อธิรักษ์ ชาญศึก รองอธิการบดีมาหวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กล่าวให้โอวาทนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี

 

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.

Skip to content