มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ การสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815120 และ 044-815121 Fax.044-815121
ภาคปกติ รอบทั่วไป เปิดรับสมัคร
ทางอินเตอร์เน็ต (ส่งเอกสารทางไปรษณีย์) 1 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2560
สมัครด้วยตัวเอง (ส่งเอกสารที่มหาวิทยาลัย) 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 9 พฤษภาคม 2560
สอบข้อเขียน 17 พฤษภาคม 2560
สอบสัมภาษณ์ 18 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 25 พฤษภาคม 2560
รายงานตัว 31 พฤษภาคม 2560
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 19 มิถุนายน 2560