Skip to main content

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

NU CPRU Open House 2020

มีนาคม 13 @ 8:00 am - 5:00 pm

        เพื่อให้ความรู้ด้าน Smart Laboratories ที่พัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีกระตุ้นความสนใจต่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจต่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการตัดสินใจเลือกคณะที่สนใจศึกษาต่อกิจกรรม เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ smart classroom ห้องปฏิบัติการพยาบาล และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา

 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ: “การแข่งขันตอบปัญหาทางกายวิภาคศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2”

** ลิ้งค์แบบตอบรับออนไลน์

หมดเขตรับสมัคร  28 กุมภาพันธ์  2563

หรือกรอกข้อความด้านล่าง

 

คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-815111 ต่อ 5100-2
ผู้ประสานงาน  :  อาจารย์รัตนเพ็ญพร  ข่าขันมะลี 088-5604533

Details

Date:
มีนาคม 13
Time:
8:00 am - 5:00 pm
Event Categories:
,