12 กรกฎาคม 2562
วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ