Skip to main content

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

กุมภาพันธ์ 21 @ 6:00 am - 5:00 pm

กำหนดการ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 น.– 16.30 น.

ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์

……………………………………………………..

เวลา กิจกรรม

06.00-06.30 น. ลงทะเบียน

06.30-08.00 น. พิธีสงฆ์

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

สมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรม                      ถวายภัตตาหาร (ปิ่นโต) ถวายสังฆทาน พระสงฆ์สวดอนุโมทนา                เจริญชัยมงคลคาถา  และประพรมน้ำพระพุทธมนต์

08.00-08.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระพุทธรูป จำนวน 5 รูป

08.30-09.30 น. รับประทานอาหารเช้า

09.30-10.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิษย์เก่า

พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องอาจารย์ตัวอย่างที่ได้รับโล่ เกียรติบัตร รางวัล

พิธีมุทิตาจิต อาจารย์ศศกรณ์ อินทรชัยศรี

อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล

(ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์)

10.30-11.30 น. บรรยาย เรื่อง “ความคาดหวังและทิศทางบทบาทพยาบาลยุคใหม่” โดย อาจารย์ศศกรณ์ อินทรชัยศรี

11.30-12.00 น.   นักศึกษา พบผู้บริหาร คณาจารย์

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.30 น. กิจกรรม 5 ส บริเวณอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ หอพักนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

หมายเหตุ

  1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. การแต่งกาย
  • ช่วงเช้าแต่งกายด้วยผ้าไทย
  • ช่วงบ่ายแต่งกายด้วยชุดจิตอาสา/ชุดพละ

Details

Date:
กุมภาพันธ์ 21
Time:
6:00 am - 5:00 pm
Event Category: