การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ลูกไก่)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรม “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” (ลูกไก่) ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฟรีค่าลงทะเบียน

โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรอบรมลูกไก่

กำหนดการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ลูกไก่ รุ่นที่ 1

…………………………………………………
รวมสื่อวิทยากรในการอบรม

รวมรูปโครงการอบรม

 

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรม “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” (ลูกไก่) ระหว่าง

วันที่ 21-25 มกราคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 มกราคม 2562   โดยผู้สมัครมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

  • จบปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  • สัญชาติไทย.
  • ปฏิบัติงานในภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น.
  • ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย.
  • กรณีอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีตำแหน่งวิชาการในน้อยกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์.
  • กรณีบุคลากรภาครัฐ/สถานศึกษา ต้องมีตำแหน่งน้อยกว่าชำนานการพิเศษหรือเทียบเท่า
  • สนใจทำวิจัยเชิงคุณภาพ/เชิงปฏิบัติการ

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 15 มกราคม 2562