10 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณะอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบ Read more

21 ตุลาคม 2564 ร่วมเป็นอาสาสมัครในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อบริการแก่นักศึกษาและประชาชน ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ” 21 ตุลาคม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดี Read more